BAR SAIGON GROCHóW

Informacjaprawna

Bar Saigon Grochów
'W.H' Phi Cong Vinh
Wspólna Droga 1
04-353 Warszawa

Krajowy Rejestr Sądowy: ceidg
Numer KRS: 6692289160